ท่องเที่ยวอำเภอลาดยาว นครสวรรค์


Posted in แนะนำที่เที่ยว and tagged by with comments disabled.

ท่องเที่ยวอำเภอไพศาลี นครสวรรค์


Posted in แนะนำที่เที่ยว and tagged by with comments disabled.

ท่องเที่ยวอำเภอแม่เปิน นครสวรรค์


Posted in ข่าวท้องถิ่น and tagged by with comments disabled.

คู่เลิฟตะลอนทัวร์นครสวรรค์


Posted in แนะนำที่เที่ยว and tagged by with comments disabled.

ท่องเที่ยวอ.เก้าเลี้ยว นครสวรรค์


Posted in แนะนำที่เที่ยว and tagged by with comments disabled.

ท่องเที่ยวอำเภอชุมตาบง นครสวรรค์


Posted in แนะนำที่เที่ยว by with comments disabled.

เที่ยว ชุมแสง นครสวรรค์


Posted in แนะนำที่เที่ยว and tagged by with comments disabled.

แนะนำท่องเที่ยว นครสวรรค์ (vdo)


Posted in แนะนำที่เที่ยว by with comments disabled.

ข่าวท้องถิ่น

อบต.นครสวรรค์ตก

ดำเนินการรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 6 โดยเปิดรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2551 เป็นวันแรก และจะปิดรับสมัครในวันที่ 24 ตุลาคม 2551

ซึ่งในวันแรกมีผู้มาสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ราย


Posted in ข่าวท้องถิ่น and tagged by with no comments yet.